ماهیگیران تبریز - سدهای استان آذربایجان شرقی برای ماهیگیری


سدهای استان آذربایجان شرقی برای ماهیگیری تاریخ : چهارشنبه، 22 دي ماه ، 1389
موضوع : سدهای آذربایجانشرقی
تعدادی از سدهای استان آذربایجانشرقی

محل سد نوع سد نام سد ردیف
آذربایجان شرقی
رودخانه صوفی چای در سه و نیم کیلومتری شمالغربی مراغه در آذزبایجان شرقی خاکی با هسته رسی مرکزی علویان ۱ 
پانزده کیلومتری غرب شهر اهر در استان آذربایجان شرقی بر روی رودخانه اهر چای خاکی با هسته ناتراوای رسی ستارخان - اهر

در ادامه مطلب لیست کامل این سدها به همراه آدرس آنها را خواهید دید.


ادامه‌ی مطلب را بخوانید »
محل سد نوع سد نام سد ردیف
آذربایجان شرقی
رودخانه صوفی چای در سه و نیم کیلومتری شمالغربی مراغه در آذزبایجان شرقی خاکی با هسته رسی مرکزی علویان  
پانزده کیلومتری غرب شهر اهر در استان آذربایجان شرقی بر روی رودخانه اهر چای خاکی با هسته ناتراوای رسی ستارخان - اهر  
بیست کیلومتری جنوب غربی میانه در استان آذربایجان غربی بر رودخانه آیدوغموش سنگریزه ای با هسته رسی میانی نفوذ ناپذیر آیدوغموش  
بیست کیلومتری شهر هریس در استان آذربایجان شرقی بر روی رودخانه هریس خاکی با هسته رسی مرکزی پارام  
چهل و سه کیلومتری شمال تبریزدر نزدیکی روستای تازه کند بر روی رودخانه نهند خاکی با هسته رسی مرکزی نهند  
بیست و پنج کیلومتری شهر هشترود در استان آذربایجان شرقی بر روی رودخانه قرنقوچای خاکی با هسته رسی مرکزی سهند  
اصلاندوز مغان بر روی رودخانه ارس خاکی خدا افرین  
مغانجیق-مراغه بر روی رودخانه مغانجیق خاکی احمد مراغه  
آذرشهر بر روی رودخانه هفت چشمه خاکی هفت چشمه  
مرند بر روی رودخانه بابره خاکی هرزند عتیق  
ورزقان بر روی رودخانه ورزقان چای خاکی ورزقان  
سراب بر روی رودخانه وانق علیا خاکی وانق علیا  
میانه بر روی یکی از آبراهه های محلی خاکی نوروز آباد  
میانه بر روی رودخانه کلامرزچای خاکی مونق  
تبریز بر روی رودخانه ملک کیان خاکی ملک کیان  
اردبیل بر روی رودخانه بالخلی خاکی با هسته رسی مقدس اردبیلی  
میانه بر روی رودخانه کلامرزچای خاکی ماهی آباد  
در منطقه اهر مواقع در آذربایجان شرقی خاکی مالالار  
چهل کیلومتری میانه بر روی رودخانه دیزج چای خاکی کندوان میانه  
میانه بر روی رودخانه کلامرزچای خاکی کزرج  
بیست کیلومتری بستان آباد بر روی رودخانه اوجانچای خاکی کرد کندی  
در منطقه اهر مواقع در آذربایجان شرقی سنگی قزلجه  
مرند بر روی رودخانه هرزند چای خاکی با هسته رسی قره تپه  
هشترود خاکی با هسته رسی قره آغاج  
میانه خاکی با هسته رسی فراهیه  
سراب بر روی یکی از آبرا هه های محلی خاکی فاضل گلی  
چهار کیلومتری زنوز بر روی رودخانه زنوزچای خاکی با هسته رسی زنوز  
میانه خاکی با هسته رسی زرنکش  
تبریز بر روی رودخانه اسپران چای خاکی با هسته رسی داش اسپران  
میانه بر روی رودخانه کلامرزچای خاکی جهاندیز  
شبستر بر روی رودخانه تیل خاکی تیل  
میانه بر روی رودخانه گرمی چای خاکی توشمنلو  
پنج کیلومتری سراب بر روی رودخانه تاجیار خاکی تاجیار سراب  
پانزده کیلومتری مرند خارج از بستر زیلبر چای خاکی بناب مرند  
میانه بر روی رودخانه کلامرزچای خاکی برنلیق مددخان  
میانه بر روی رودخانه کلامرزچای خاکی برنلیق حسین خان  
میانه در حوضه آبریز سفید رود سنگی ایشلنده  
میانه بر روی رودخانه کلامرزچای خاکی اشنار  
مرند بر روی رودخانه ارلان خاکی ارلان  
نزدیک شهر مهربان برر روی رودخانه الان چای خاکی اردلان سراب  
پنجاه و پنج کیلومتری کلیبر، خارج از بستر سلین چای خاکی ارسباران  
میانه بر روی رودخانه میانه چای خاکی آیدمیر  
شانزده کیلومتری میانه بر روی رودخانه تیرچای خاکی آونلیق  
ده کیلومتری تبریز بر روی رودخانه ایوند چای(سنخ چای) خاکی آمند  
   

منبع : http://daminfo.wrm.ir/dam-stats-fa.htm


سدهای استان آذربایجان شرقی برای ماهیگیریمنبع این مقاله : ماهیگیران تبریز
www.tabriz-fishing.com

آدرس این مطلب :
www.tabriz-fishing.com/modules.php?name=News&file=article&sid=524